Szkoły Wyższe

 
   
   
   
strona główna
BYDGOSZCZ

Akademia Muzyczna
im. Feliksa Nowowiejskiego
ul. Słowackiego 7
tel. 52/321-05-82

Bydgoska Szkoła Wyższa
ul. Unii Lubelskiej 4C 
85-059 Bydgoszcz
tel. 52/5841001, 697272000
rekrutacja@bsw.edu.pl 
www.bsw.edu.pl

Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jagiellońska 13
tel. 52/585-38-19, 585-37-75

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
ul. Toruńska 55-57
tel. 52/322-03-22, 500 149 149
e-mail:rekrutacja@kpsw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
tel. 52/341-91-00
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. Kordeckiego 20
tel. 52/373-14-50, fax 52/374-93-27

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa Architektury
i Inżynierii Środowiska
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
dzwbiis@utp.edu.pl
www.wbaiis.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
ul. Mazowiecka 28
tel. 52/374-97-67
www.whbz.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel/fax: (52) 340-82-73; 340-82-45
www.wim.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
ul. Bernardyńska 6/8
tel. 52/374-95-63, 52/374-95-60

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Technologii
i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
tel./52/374-90-50, fax 52/374-90-05

Uniwersytet Technologiczno
-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy 
Al. prof. S. Kaliskiego 7 
85-796 Bydgoszcz
rekrutacja.utp.edu.pl
www.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Aleja Prof. S Kaliskiego 7
tel. 52/340-80-45
fax 52/340-80-30
e-mail: wtie@utp.edu.pl
www.wtie.utp.pl

Wyższa Szkoła Bankowa
w Toruniu – Wydział Zamiejscowy
w Bydgoszczy
ul. Fordońska 74
tel. 52/58 29 108, fax 52/58 29 102

Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
tel. 52/567-00-47, fax 52 /567 00-00

Wyższa Szkoła Informatyki
w Łodzi – wydział zamiejscowy
w Bydgoszczy
ul. Fordońska 246
tel./fax 52/348-52-95

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
ul. Karpacka 54
tel./fax 52/379 23 52

TORUŃ

Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Młodzieżowa 29
tel. 56/661-07-12

Toruńska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości
Plac Św. Katarzyny 9
tel. 56/652-20-83, 606-903-448

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
ul. Gagarina 11
tel. centr. 56/611-40-10

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Instytut Socjologii
ul. Fosa Staromiejska 1a
tel. 56/611-36-36
www.soc.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska
ul. Lwowska 1
tel. 56/611-25-05
www.biol.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Wydział Filologiczny
ul. Fosa Staromiejska 3
www.fil.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Wydział Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5
tel. 56/ 611-33-10

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Gagarina 13a
tel. 56/611-46-14, 611-48-94,
611-46-40

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Wydział Nauk Historycznych
Collegium Humanisticum
ul. W. Bojarskiego 1
tel.56/611-37-12, fax 56/611-37-74
www.wnh.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Wydział Nauk o Ziemi
ul. Lwowska 1
tel. 56/611-25-85
www.geo.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Chopina 12/18
tel. 56/611-34-10
www.mat.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Wydział Prawa i Administracji
ul. W. Bojarskiego 3
tel. 56/611-41-06

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Wydział Sztuk Pięknych
ul. Sienkiewicza 30/32
87-100 Toruń
tel. 56/611-38-02, fax. 56/611-38-45
email: wsp@umk.pl http://www.art.
umk.pl/kontakt/kontakt.html

Wyższa Szkoła Bankowa
w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31 a
tel. 56/660-92-11, 660-92-12
Wyższa Szkoła
Kultury Społecznej i Medialnej
ul. Św. Józefa 23/35
tel. 56/610-72-00
www.wsksim.edu.pl

SPOZA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GNIEZNO

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu – Instytut Kultury
Europejskiej w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 5-7
tel. 61/423-70-00
www.ike.amu.edu.pl

KRAKÓW

American Business Academy
& Beskidzkie Szkoły
Sztuki Użytkowej
ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
tel: +48 668 165 215
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www.bssu.edu.pl

KUTNO

Wyższa Szkoła Gospodarki
Krajowej w Kutnie
ul. J. Lelewela 7
99-300 Kutno
tel. 24/355 83 40
wsgk@wsgk.com.pl
www.wsgk.com.pl

POZNAŃ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89,
60-568 Poznań
tel. 61/829-23-31
fax 61/829-21-11
e-mail: wse@amu.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61/846-67-40
www.up.poznan.pl/wes

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych
al. Szamarzewskiego 89c 
60-568 Poznań 
wns@amu.edu.pl
www.wns.amu.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu Wydział Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 61/848 75 25; 848 71 05
tel. 61/848 70 51

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
tel. 61/850-47-81, fax 61/850-47-89
www.wsl.com.pl
e-mail: rektorat@wsl.com.pl

WARSZAWA

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. Gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
tel. 261-813-401
www.akademia.mil.pl

Uniwersytet Warszawski                         
Wydział Biologii
ul. I. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. 22/5542510, fax 22/5542530
studia@biol.uw.edu.pl
www.biol.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych
Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji
ul. Podchorążych 20
tel. 22/553-07-00, 553-07-54
e-mail: ipsir@uw.edu.pl
www.ipsir.uw.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel. 22/5540033-35
tel./fax 22/8268599
www.msos.edu.pl