Szkoły Wyższe

   
strona główna
GRUDZIĄDZ

Grudziądzka Szkoła Wyższa
ul. Hallera 31
tel./fax  56/461-04-23

BYDGOSZCZ

Akademia  Humanistyczno
-Ekonomiczna w Łodzi 
Wydział Zamiejscowy AH -E 
w Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 46A
tel. 52/375-71-00
fax 52/375-71-04

Akademia Muzyczna
im. Feliksa Nowowiejskiego 
ul. Słowackiego 7 
tel.  52/321-05-82

Bydgoska Szkoła Wyższa
ul. Unii Lubelskiej 4 c
tel. 52/584-11-43

Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jagiellońska 13
tel. 52/585-38-19, 585-37-75

Kujawsko-Pomorska 
Szkoła Wyższa
ul. Maksymiliana Piotrowskiego 12
tel. 52/322-03-22, 52/322-34-04

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 
ul. Dworcowa 80
tel. 52/339-73-10
www.nkjo.bydgoszcz.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30 
tel. 52/341-91-00

Uniwersytet Technologiczno
-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
w Bydgoszczy
ul. Ks. Kordeckiego 20
tel. 52/373-14-50
fax 52/374-93-27

Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
w Bydgoszczy
Wydział Hodowli 
i Biologii Zwierząt
ul. Mazowiecka 28
www.whbz.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno
-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa 
i Biotechnologii
ul. Bernardyńska 6/8
tel. 52/374-95-63, 52/374-95-60

Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
w Bydgoszczy
Wydział Technologii 
i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
tel/52/374-90-50
fax 52/374-90-05

Wyższa Szkoła Bankowa 
w Toruniu – Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy
ul. Fordońska 74
tel. 052 58 29 108
fax 052 58 29 102

Wyższa Szkoła Gospodarki 
ul. Garbary 2
tel. 52/567-00-47
fax 052 /567 00-00

Wyższa Szkoła Informatyki 
w Łodzi – wydział zamiejscowy 
w Bydgoszczy
ul. Fordońska 246
tel./fax 52/348-52-95

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
ul. Karpacka  54
tel./fax 52/379 23 52

Wyższa Szkoła Środowiska
ul. Fordońska 120 
tel. 52/342-92-90, 342-92-85

TORUŃ

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu
ul. Bartkiewiczówny 93
tel.56/651-12-79
fax 56/622-60-11
www.kolegium.torun.pl

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu
Sienkiewicza 38
tel. 56/661-75-85

Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Młodzieżowa 29
tel. 56/661-07-12

Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Plac Św. Katarzyny 9
tel. 56/652-20-83, 606-903-448

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu
ul. Gagarina 11
tel. centr. 56/611-40-10

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu
Wydział Filologiczny 
ul. Fosa Staromiejska 3
www.fil.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5
tel. 56/ 611-33-10

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Gagarina 13a
tel. 56/611-46-14, 611-48-94, 
611-46-40

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
Wydział Prawa i Administracji
ul. Gagarina 15
tel. 56/611-41-10

Wyższa Szkoła Bankowa 
w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31 a
tel. 56/660-92-11, 660-92-12

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 
ul. Św. Józefa 23/35
tel. 56/610-72-00

TUCHOLA

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem 
ul. Pocztowa 13
tel. 52/559-20-22- Rektorat
tel.52/ 559-19-87- Dziekanat

ŚWIECIE

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu
ul. Chmielniki 2A 
tel. 52/333-02-70

WŁOCŁAWEK

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
ul. 3 Maja 17
tel. 54/231-60-80

Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna 
ul. Piwna 3
tel. 54/230-41-06

Wyższa Szkoła Informatyki 
w Łodzi – Wydział Zamiejscowy we Włocławku 
ul. Chmielna 24 
tel. 54/412-59-00

Wyższa Szkoła Techniki 
i Przedsiębiorczości 
ul. Łęgska 20
tel./fax 54/414-80-43

SPOZA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZCZECIN

Zachodniopomorska 
Szkoła Biznesu 
al. Żołnierska 53,
tel. 91/814-94-02
0800 112 125

WARSZAWA

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
tel. 22/589-36-00  

Politechnika Warszawska
Fizyka Techniczna
na Wydziale Fizyki
ul. Koszykowa 75
tel. 22/234-76-60 

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
tel. 22/553-21-56, 22/553-23-92
fax 22/553-23-33
www.fuw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
www.wpia.uw.edu.pl 

Wyższa Szkoła Promocji
Al. Jerozolimskie 44
tel./fax 22/433-77-30, 433-76-15