kursy i szkolenia

   
strona główna
ŁOWICZ

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego
ul. Zgoda 13
tel./fax 46/830-03-95

ŁÓDŹ

Akademia Zdrowia
ul. Jana Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel. 42/255 77 00 
tel./fax 42/255 77 01
e-mail: lodz@akademia-zdrowia.pl
www.akademia-zdrowia.pl

Centrum Kształcenia i Turystyki
GALAKTYKA
ul. Kossaka 19, II p, pokój 205 (budynek S.P.189)
93-213 Łódź
tel./fax 42/6483483

DRIVER Auto-Szkoła
ul. Kopcińskiego 30
tel. 42/678-22-22
driver@driver.lodz.pl
http://www.driver.lodz.pl
Kursy Przygotowawcze Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Narutowicza 65
tel. 42/635 40 35

Liga Obrony Kraju
Ośrodek Szkolenia Kierowców
ul. Kościuszki 71
tel. 42 636 86 79

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
ul. Łąkowa 4 
tel. 42/637-60-11, 637-61-74  

OPOCZNO

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Piotrkowska 9A 
tel. 44/755-35-28

PABIANICE

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego ARGUS 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/10 
tel./fax 42/215-40-01, 602 441 758

PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 
ul. Pawlikowskiego 5 
tel. 44/648-63-82 

ZDUŃSKA WOLA

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5 
tel. 43/824-74-18