licea ogólnokształcące

 
   
strona główna
PUBLICZNE

BEŁCHATÓW

I Liceum Ogólnokształcące 
ul.1 Maja 6,
tel. 44/632-20-10

II Liceum Ogólnokształcące 
ul. Czapliniecka 72
tel. 44/632-22-11

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza 
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Czyżewskiego 7
tel. 44/632-12-63

KUTNO

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Gen. J. H. Dąbrowskiego 
ul. Dąbrowskiego 1
tel. 24/355-80-80 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Kasprowicza  
ul. Okrzei 1a
tel. 24/355-74-30

ŁOWICZ

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Józefa Chełmońskiego 
ul. Bonifraterska 3
tel. 46/837-42-00

Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika 
ul. Ułańska 2
tel. 46/ 830-08-98

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju 
ul. Pijarska 2
tel. 46/837-66-10

ŁÓDŹ

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika
ul. Więckowskiego 41
tel. 42/636-27-22

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Gabriela Narutowicza
ul. Nowa 11/13
tel. 42/ 674-19-99

III Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Sienkiewicza 46
tel. 42/633-22-83

IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Emilii Sczanieckiej
ul. Pomorska 16
tel. 42/633-62-93

VI Liceum Ogólnokształcące 
im. Joachima Lelewela
ul. Podmiejska 21
tel. 42/681-22-20

VIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Asnyka
ul. Pomorska 105
tel. 42/678-65-22

IX Liceum Ogólnokształcące 
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Paderewskiego 24
tel. 42/684-24-45

XIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Piotrowiczowej
ul. Zuli Pacanowskiej 4
tel. 42/657-55-28

XV Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Kasprowicza
ul. Traktorowa 77
tel. 042/252-98-03

XX Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego
ul. Obywatelska 57
tel. 42/648-75-77

XXI Liceum Ogólnokształcące 
im. Bolesława Prusa
ul. Kopernika 2
tel. 42/636-68-54

XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Jozefa Tischnera
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 159
tel. 42/ 674-88-43

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Marysińska 61/67
tel. 42/657-49-30

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
ul. Podhalańska 2a
tel. 42/253-10-50

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
ul. Wileńska 22a
tel. 42/686-86-15

XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. hm. Janka Bytnara „RUDEGO”
ul. Zelwerowicza 38/44
tel. 42/ 678-94-82

XXX Liceum Ogólnokształcące
im. ks. bp. Ignacego Krasickiego
ul. Obornicka 11/13
tel. 42/653-90-47

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa
ul. Kruczkowskiego 4
tel. 42/ 643-14-15

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
ul. Kusocińskiego 116
tel. 42/688-15-65

XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Minerska 1/3
94-304 Łódź
tel. 42 634-70-92

XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stefana Batorego
91-746 Łódź, ul.  Staszica 1/3
tel. 42/656-16-34

XLI Liceum Ogólnokształcące
ul. Pojezierska 45/51
tel. 42/651-16-18

XLIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Wacława 22/24
tel. 42/251-80-05

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK 
ul. Nałkowskiej 2
tel. 42/643-46-12 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 
al. Politechniki 6a
tel. 42/631-20-86

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
ul. Pomorska 161
tel. 42 665 56 88
fax. 42 665 50 11
liceum@uni.lodz.pl 

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące 
im. Księdza Bosko 
ul. Wodna 34
tel. 42/671-85-00

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1
XXXII Liceum Ogólnokształcące
im. Haliny Poświatowskiej
ul. Czajkowskiego 14
tel. 42/673-01-25

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
ul. Gandhiego 14
tel./fax 42/651 23 13

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4
XLII Liceum Ogólnokształcące
ul. Stawowa 28
tel. 42/659-20-76

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Juliana Tuwima
XLIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Królewska 13/15
tel. 42/640-34-41

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 7
im. Włodzimierza Puchalskiego

XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Minerska 1/3
tel. 42/634-70-92

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Stanisława Staszica
XLVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Czernika 1/3
tel. 42/673-72-07

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 im. Polskich Olimpijczykow
XLVIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Żabia 10/12
tel. 42/253-20-00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 im. Jędrzeja Śniadeckiego
XVIII Liceum Ogólnokształcące
ul. F. Perla 11
tel. 42/633-93-23

OPOCZNO

Liceum Ogólnokształcące 
im. S. Żeromskiego 
ul. Żeromskiego 3
tel. 44/736-11-01

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 
ul. M. Curie - Skłodowskiej 5
tel. 44/755-26-40 

SZKOŁY GJK
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży - dzienne
Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej
al. Piłsudskiego 135
92-318 Łódź
tel/fax 42 674 17 24

PABIANICE

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jędrzeja Śniadeckiego 
ul. Moniuszki 132
tel. 42/214-91-11

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Królowej Jadwigi 
ul. Pułaskiego 29
tel. 42/215-22-45 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Bolesława Chrobrego 
al. Kopernika 1
tel. 44/732-69-90 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. Żeromskiego 11
tel. 44/732-38-07

III Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego 
ul. Armii Krajowej 17
tel. 44/647-22-63 

IV Liceum Ogólnokształcące 
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
ul. Wojska Polskiego 37
tel. 44/732-50-16 

V Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Roosevelta 1
tel. 44/732-38-33 

VI Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
ul. Dmowskiego 38
tel. 44/649-22-15 

RADOMSKO

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Feliksa Fabianiego 
ul. Armii Krajowej 30
tel. 44/683-09-41 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. K.K. Baczyńskiego 
ul. Bugaj 3
tel. 44/683-26-53

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
ul. Sucharskiego 49
tel. 44/682-38-18 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. St. Staszica  
ul. Brzeźnicka 20
tel. 44/682-21-56

RAWA
MAZOWIECKA

Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Skłodowskiej – Curie 
ul. Tadeusza Kościuszki 20
tel. 46/814-37-45

SIERADZ

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Kazimierza Jagiellończyka
ul. Żwirki i Wigury 3
tel. 43/827-14-25

II Liceum Ogólnokształcące 
im. S. Żeromskiego 
ul. Żeromskiego 8
tel. 43/822-42-87

SKIERNIEWICE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa 
ul Sienkiewicza 10 
tel. 46/833-31-89

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
ul. Pomologiczna 6
tel. 46/833-68-66 

TOMASZÓW  MAZOWIECKI

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jarosława Dąbrowskiego 
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 22/24
tel. 44/724-52-34 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego 
ul. Jałowcowa 10
tel. 44/724-56-42

III Liceum Ogólnokształcące 
im. płk Stanisława Hojnowskiego 
ul. Nadrzeczna 17/25
tel. 44/724-53-08 

WIELUŃ

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Nadodrzańska 4
tel. 43/886-04-64

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Janusza Korczaka 
ul. Piłsudskiego 6
tel. 43/843-35-16

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK 
ul. Śląska 23
tel. 43/843-55-76

ZDUŃSKA WOLA

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Kazimierza Wielkiego
ul. Dąbrowskiego 6
tel. 43/823 42 74

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Pawła II 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
tel. 43/823-61-94

ZGIERZ

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Musierowicza 2
tel. 42/717-49-11

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica 
ul. 3. Maja 41
tel. 42/719-08-79

NIEPUBLICZNE

KUTNO

I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego 
Kutno – Azory
tel. 24/254-73-09

ŁÓDŹ

British International School 
of the University of Łódź
ul. Jana Matejki 34a, 
90-237 Łódź
tel. 42/635 60 06, 05
e-mail: interschool@interschool.uni.lodz.pl
www.interschool.uni.lodz.pl

Europejskie Szkoły „vocandus”
Liceum Ogólnokształcące
91-030 Łódź
ul. Woronicza 16
tel. 42/612 12 70
www.vocandus.pl
biuro@vocandus.pl

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Pawła II
ul. Baczyńskiego 156
tel. 42/613-18-60

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. O. Anastazego Pankiewicza
ul. Sporna 71/73
tel. 42/656-11-24

Liceum Ogólnokształcące
al. kard. St. Wyszyńskiego 44
tel. 42/686-82-83

Liceum Ogólnokształcące Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
ul. Piotrkowska 278
tel. 42/ 681-24-78

Liceum Ogólnokształcące Łódzkiego Stowarzyszenia
na Rzecz Porozumienia z Europą
ul. Współzawodnicza 2
tel. 42/617-17-84

Liceum Ogólnokształcące 
„Mikron”
ul. Piękna 30/32
tel. 42/684-16-68

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”
ul. Inżynierska 2/4
tel. 42/636-81-53

Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych
Szkoła Edukacji Innowacyjnej
ul. Sterlinga 26
tel. 42/631-59-20

Liceum Ogólnokształcące ZNP
ul. Scaleniowa 6
tel. 42/680-19-36

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
„ABiS”
ul. Rzgowska 17 a
tel. 42/682-62-04

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bosko
ul. Wodna 34
tel. 42/671-85-00

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Rajdowa 13
tel. 42/686-86-87

Szkoła Europejska
ul. Tuszyńska 31
tel. 42/682-12-10

OPOCZNO

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie 
ul. Partyzantów 1A
tel. 44/755-52-76

PABIANICE

Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Wincentego a Paulo 
ul. Zamkowa 39
tel. 42/215-39-57

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
„HEUREKA” 
ul. Gdańska 3/5 
tel. 42/215-30-56

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
im. Jana Pawła II 
ul. Stronczyńskiego 1
tel. 44/647-69-21

Liceum Ogólnokształcące „Informatyk” 
ul. J. Słowackiego 7/9 
tel. 44/647-77-98

SIERADZ

Liceum Ogólnokształcące STO 
ul. Bohaterów Września 61
tel. 43/827-37-46

Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych 
ul. Mickiewicza 6
tel. 43/828-63-01

Ogólnokształcące Liceum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej 
Św. Urszuli Ledóchowskiej 
ul. Krakowskie Przedmieście 123a
tel. 43/826-05-72

SKIERNIEWICE

Klasyczne Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. St. Konarskiego 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12
tel. 46/832-74-78

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
„Milenium” 
ul. Wańkowicza 9, 
tel. 46/833-28-85

ZGIERZ

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Zgierza
ul. Chemików 9
tel. 42/716-19-98