muzea

strona główna
DMOSIN

„Żywy Skansen 
– Centrum Folkloru Polskiego” 
Nagawki 16 D, 95-061 Dmosin
tel. 722 007 525

KROŚNIEWICE

Muzeum  im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach
Plac Wolności 1
99-340 Krośniewice
tel./fax 24 252 44 96, 24 252 33 47
muzeumkrosniewice.pl
muzeum krośniewice@wp.pl

ŁÓDŹ

Centralne Muzeum Włókiennictwa
Piotrkowska 282
tel. 42/683-26-84
Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne
pl. Wolności 14
tel. 42/632-84-40

Muzeum Fabryki MANUFAKTURA
ul.  Drewnowska 58
tel. 42/664-92-93
www.muzeumfabryki.pl
 
Muzeum Kinematografii w Łodzi
Pl. Zwycięstwa 1
90-312 Łódź
tel./fax 42 674 90 06 

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15
tel. 42/654 03 23

Muzeum Przyrodnicze
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kilińskiego 101
90-011 Łódź (Park Sienkiewicza)
tel. 42/6655490, 42/6655489

Muzeum Sportu i Turystyki 
ul. Ks. Skorupki 21
tel. 42/636-40-53

Muzeum Sztuki 
ul. Ogrodowa 19
tel. 42/633-97-90

ROGÓW

Arboretum SGGW w Rogowie
ul. Leśna 1, 95-063 Rogów
tel. 46/ 8748374

SPOZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Muzeum im. Orła Białego
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Słoneczna 90
tel. 41/253 13 31

Muzeum Początków 
Państwa Polskiego Gniezno
ul. Kostrzewskiego 1
tel.61/4264641, fax 61/4264841
www.mppp.pl

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Zamkowa
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 48 746 370 167
e-mail: pit@kamzab.pl
www.kamzab.pl

Pałac w Kurozwękach
Kurozwęki, ul. Zamkowa 3
28-200 Staszów
tel. 15 866 72 72
www.kurozweki.com

Pierwsze Centrum Neandertalczyka
Jaskinia Raj
Dobrzączka, 26-060 Chęciny
tel. 41 346 55 18
www.jaskiniaraj.pl