szkoły policealne

strona główna
PUBLICZNE

ŁÓDŹ

Akademia Zdrowia
ul. Jana Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel. 42/255 77 00 
tel./fax 42/255 77 01
e-mail: lodz@akademia-zdrowia.pl
www.akademia-zdrowia.pl

Centrum Edukacji 
I Rozwoju Osobistego CEIRO
Policealna Szkoła 
Opiekunów Medycznych
Łódź ul. Pomorska 83/85
www.ceiro.com.pl
tel. 609 049 267, 695 740 658

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Samorządu Województwa Łódzkiego 
w Łodzi
ul. Wielkopolska 70/72
91-029 Łódź
tel. 42/651-69-93
fax  42/651-41-65

Szkoła Policealna Nr 4 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 
ul. Sienkiewicza 88
tel. 42/636-75-44

Szkoła Policealna nr 10
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 
ul. Strykowska 10/18
tel. 42/656-29-11

Szkoła Policealna 
Techniki Dentystycznej w Łodzi
Al. Piłsudskiego 159
tel.42/674-94 -31
www.tech-dent.lodz.pl

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Szkoła Policealna 
Samorządu Województwa Łódzkiego 
ul. Ks. P. Skargi 3
tel. 44/648-63-53

RADOMSKO

Szkoła Policealna Nr 1
ul. Narutowicza 12
tel. 44/683-26-73

SIERADZ

Szkoła Policealna 
Samorządu Województwa Łódzkiego 
ul.3 Maja 7
tel. 43/822-44-12

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Szkoła Policealna 
Samorządu Województwa Łódzkiego 
ul. Świętego Antoniego 47
tel. 44/724-27-43

NIEPUBLICZNE

BEŁCHATÓW

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”
Policealne Szkoły Jednoroczne
Policealne Szkoły Dwuletnie
ul. 9 Maja 26
tel. 44/635-07-61

ŁOWICZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Zgoda 13
tel./fax 46/830-03-95

ŁÓDŹ

American Business Academy & Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej 
Oddział w Łodzi: 
ul. Kaminskiego 21
tel: +48 668 165 215
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www.bssu.edu.pl

Policealne Studium Plastyczne
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
ul. Gandhiego 14
tel./fax 42/651 23 13

Policealna Szkoła 
Edukacji Innowacyjnej
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52
90-213 Łódź
tel. 42 631 59 20
lodz@sei.ipt.pl, sei.edu.pl

Społeczny Zespół Szkół Policealnych SOP
Policealna Szkoła Optyczna
ul. Kopcińskiego 5/11
tel./fax 42/678-56-75
www.szsz-sop.pl

Szkoła Wizażu, Stylizacji, Charakteryzacji w Łodzi
CZTERY PORY ROKU
ul. Piotrkowska 39
ul. Zachodnia 70
www.wizaz-net.pl
tel. 506 191 774, 501 561 952

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
ul. Łąkowa 4 
tel. 42/637-60-11, 637-61-74  

OPOCZNO

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 
ul. Piotrkowska 9A 
tel. 44/755-35-28 

PABIANICE

Policealne Studium Służb Ochrony Osób, 
Mienia i Usług Detektywistycznych 
ARGUS 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/10 
tel./fax 42/215-40-01, 602 441758

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
ul. Pawlikowskiego 5 
tel. 44/648-63-82

SKIERNIEWICE

Studium Ochrony, Detektywistyki 
i Administracji
ul. Wyszyńskiego 17
96-100 Skierniewice
tel. 46/880-91-50, 601-157-958 

ZDUŃSKA WOLA

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”
Policealne Szkoły Jednoroczne
Policealne Szkoły Dwuletnie  
ul. Królewska 6
tel. 43 825 49 42