szkoły wyższe

strona główna
ŁÓDŹ

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 64 
90-222 Łódź
tel. 42/631-58-00, 631-58-01

Akademia Muzyczna
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
tel. 42 662 16 65
www.amuz.lodz.pl

American Business Academy & Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej 
Oddział w Łodzi
ul. Kamińskiego 21
tel. +48 668 165 215
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www.bssu.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 
im. Leona Schillera w Łodzi
ul. Targowa 61/63
tel. 42/634-58-00

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
tel. 42/636-55-22

Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Wólczańska 171/173
90-924 Łódź
tel. 42/631-34-00, fax 42/631-34-02
www.snack.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Instytut Papiernictwa i Poligrafii
Łódź, 90-924 
ul. Wólczańska 223
tel. 42/631 38 03,  42/636 88 22 

Politechnika Łódzka
Kolegium Towaroznawstwa
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
tel. +42 631 33 01
www.towaroznawstwo.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. 42 631-31-03

Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska 
ul. Wólczańska 213
tel. 42/631-37-00,

Politechnika Łódzka
Studium Języków Obcych
al. Politechniki 12, 90-924 Łódź
tel. 42/636-32-06, 631-28-10
e-mail: sjo@adm.p.lodz.pl
www.sjo.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 
ul. Wólczańska 215
90-924 Łódź
tel. 42/631-36-05, fax 42/631 36 02
e-mail: w-f@adm.p.lodz.pl
www.rekrutacja.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
tel. +42 631 33 01
www.style.p.lodz.pl

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
ul. Narutowicza 86
90-139 Łódź
tel. 42/642-30-50, 791-42-42-42
e-mail: dziekanat@swseiz.pl
www.swseiz.pl

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65
tel. 42/635-40-00, fax 42/678-39-58

Uniwersytet Łódzki
Międzywydziałowe Studia
Matematyczno-Przyrodnicze
ul. Pomorska 149/153
tel. 42/635-42-61

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno Socjologiczny
ul. POW 3/5
90-255 Łódź
tel./fax 42/635-50-32
e-mail: rekrutes@uni.lodz.pl
www.eksoc.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
ul. A. Kamińskiego 27 a
tel. 42/635-61-08 (st. stacj.)
42/635-43-51 (st.niestacj.)

Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Pomorska 149/153
tel. 42/635 42 61
www.wfis.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych 
i Politologicznych
ul. Składowa 43, 90-127 Łódź
tel. 42/635-42-65, fax 42/665-56-87
www.wsmip.uni.lodz.pl   

Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
ul. Matejki 22/26
90-327 Łódź
tel. 42/635-50-51

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Kościuszki 4
tel. 42/639-39-18

Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. H. Jóźwiaka  
ul. Rewolucji 1905 r. 44
tel. 42/632-29-29

Wyższa Szkoła Biznesu 
i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278
tel. 42/683-44-18

Wyższa Szkoła COSINUS  
w Łodzi
ul. Wólczańska 81
tel. 42/636 33 66, fax 42/636 41 70
dziekanat@ws.cosinus.pl
www.ws.cosinus.pl

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych 
ul. Kamińskiego 21
tel. 42/678-78-25
fax 42/678-78-24
e-mail:info@wsez.pl
www.wsez.pl

Wyższa Szkoła Finansów 
i Informatyki 
im. prof. J. Chechlińskiego 
ul. Św. Jerzego 10/12
tel. 42/664-93-10
fax 42/664-93-16
e-mail:dziekanat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki 
w Łodzi
ul. Rzgowska 17a
tel. 42/275-01-00

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
ul. Pojezierska 97b
tel. 42/654-90-95

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Łodzi
90-42 Łódź
ul. Żeromskiego 115
tel./fax 42/ 630-30-72
e-mail: sekretariat@wsp.lodz.pl
www.wsp.lodz.pl

Wyższa Szkoła Sportowa 
im K. Górskiego
ul. Milionowa 12
tel. 42/254-05-91

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
ul. Brzozowa 3
tel. 42/689-72-11(12), 684-14-74
www.wssm.edu.pl

Wyższa Szkoła Sztuki 
i Projektowania
ul. Targowa 65
tel. 42/678-05-50

Wyższa Szkoła Turystyki 
i Hotelarstwa
ul. Senatorska 11 
tel. 42/674-52-74

Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej
ul. Wólczańska 93
tel. 42/636-51-62

PABIANICE

Pabianicka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 
ul. Św. Janusza 33
tel. 42/212-16-88, 691-72-75-72
www.wshe.pabianice.pl

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J.  Słowackiego 114/118
tel. 44/732-74-00 w. 138
www.unipt.pl

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Króla Stefana Batorego 
ul. Sienkiewicza 9
93-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 44/645-21-00
e-mail: rekrutacja@wsh.net.pl
www.wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 
Wydział Zamiejscowy 
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dmowskiego 38
tel. 44/649-11-59

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
ul. Słowackiego 20
tel. 784-042-969
e-mail: piotrkow@wsps.pl
www.piotrkow.wsps.pl

SIERADZ

Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna 
ul. Mickiewicza 6
tel. 43/828-63-02

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 
Wydział Zamiejscowy w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 123
tel. 43/822-80-03

SKIERNIEWICE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
ul. Batorego 64C
tel. 46/834-40-00, fax 46/834-40-08
www.pwsz.skierniewice.pl

Wyższa Szkoła 
Ekonomiczno-Humanistyczna
im. prof. Szczepana A. Pieniążka
ul. Mazowiecka 1B
tel. 46/832-11-61/62
fax 46/834-90-91

ZGIERZ

Kolegium Nauczycielskie
ul. 3 Maja 46
tel. 42/716-24-72

SPOZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

KALISZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
w Kaliszu
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
tel. 62/ 76 79 520
www.pwsz.kalisz.pl

KRAKÓW

American Business Academy & Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej
ul. św. Filipa 23/3
31-150 Kraków
tel: +48 668 165 215
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www.bssu.edu.pl

POZNAŃ

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
ul. Wojska Polskiego 28 
tel. 61/848-70-91(70-92)
www.up.poznan.pl/wrib

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28 
tel. 61/848-71-01, fax 61/848-71-02
www.studiawdeche.pl

PRUSZKÓW

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki 
im. Haliny Konopackiej
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków
tel. 22/7595528, 22/7599320 w. 122
e-mail: rekrutacja@wskfit.pl
www.wskfit.pl

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Wydział Transportu i Elektrotechniki
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Radomskiej w Tomaszowie Mazowieckim
Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Legionów 47
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44/724-56-41, fax. 44/724-24-15
e-mail: tomaszow@pr.radom.pl

WARSZAWA

Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. M. Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
tel. 22/5893600

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. Gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
tel. 261-813-401
http://www.akademia.mil.pl

Europejska Wyższa Szkoła 
Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
tel. 22/6192890, 6199011
fax 22/6195240

Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75
tel. 22/234 76 60

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166 
tel. 22/5934010 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Technologii Drewna
ul. Nowoursynowska 166 
budynek nr 34
tel. 22/5938510
www.wtd.sggw.pl

Uniwersytet Warszawski
Studium Europy Wschodniej
Pałac Potockich  pok. C10
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. 22/5522555, fax 22/5522222
e-mail: studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
ul. I. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. 22/5542510, fax 22/5542530
e-mail: studia@biol.uw.edu.pl
www.biol.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
tel. 22/5532000
www.fuw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22/55 24 601
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
www.wpia.uw.edu.pl 

Uniwersytet Warszawski
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel. 22/5540033-35
tel/fax 22/8268599
www.msos.edu.pl 

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
ul. Trzech Budrysów 32
02-381 Warszawa
tel. 22/8238066
rekrutacja.warszawa@wskfit.pl
www.wskfit.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
Związku Nauczycielstwa Polskiego
ul. Smulikowskiego 6/8
tel. 22/3305723 do 27
www.wsp.edu.pl

Wyższa Szkoła Promocji
Al. Jerozolimskie 44
tel./fax 22/4337030, 43370615

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
tel. 22/6310575
www.wsr.edu.pl