szkoły wyższe

 
   
   
strona główna
KUTNO

Wyższa Szkoła Gospodarki
Krajowej w Kutnie
ul. J. Lelewela 7, 99-300 Kutno
tel. 24/355 83 40
wsgk@wsgk.com.pl
www.wsgk.com.pl

ŁOWICZ

Wydział w Łowiczu
Staropolskiej Szkoły Wyższej
Miejsce prowadzenia zajęć:
ZSP RCKUIP NR 2 w Łowiczu
tel. 506 644 166, 046 837 37 05
www.stsw.edu.pl

ŁÓDŹ

Akademia Muzyczna im. Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
tel. 42 662 16 65
www.amuz.lodz.pl

American Business Academy
& Beskidzkie Szkoły Sztuki
Użytkowej Oddział w Łodzi
ul. Kamińskiego 21
tel. +48 668 165 215
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www.bssu.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
im. Leona Schillera w Łodzi
ul. Targowa 61/63
tel. 42/634-58-00

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
tel. 42/636-55-2

Politechnika Łódzka
Centrum Językowe
al. Politechniki 12, 90-924 Łódź
tel. 42/631-28-10
e-mail: sjo@adm.p.lodz.pl
www.sjo.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Instytut Papiernictwa i Poligrafii
Łódź, 90-924, ul. Wólczańska 223
tel. 42/631 38 03

Politechnika Łódzka
Kolegium Towaroznawstwa
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
tel. +42 631 33 01
www.towaroznawstwo.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii
i Nauk o Żywności
ul. Wólczańska 171/173
90-924 Łódź
tel. 42/631-34-00, fax 42/631-34-02
www.snack.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
tel. 42 631-31-03

Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki Stosowanej
ul. Wólczańska 215
90-924 Łódź
tel. 42/631-36-05,
fax 42/631 36 02
e-mail: w-f@adm.p.lodz.pl
www.rekrutacja.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska
ul. Wólczańska 213
tel. 42/631-37-00

Politechnika Łódzka
Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów
ul. Żeromskiego 116,
90-924 Łódź
tel. +42 631 33 01
www.style.p.lodz.pl

Szkoła Wyższa Ekonomii
i Zarządzania w Łodzi
ul. Narutowicza 86
90-139 Łódź
tel. 42/642-30-50,
791-42-42-42
e-mail: dziekanat@swseiz.pl
www.swseiz.pl

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
tel. 42/635-40-00,
fax 42/678-39-58

Uniwersytet Łódzki
Międzyobszarowe Indywidualne
Studia Matematyczno-Przyrodnicze
ul. Pomorska 149/153
tel. 42/635-42-61

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno
Socjologiczny
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
tel./fax 42/635 53 56
www.eksoc.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
ul. A. Kamińskiego 27 a
tel. 42/635-61-08

Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej
ul. Pomorska 149/153
tel. 42/635 42 61
www.wfis.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politologicznych
ul. Składowa 43, 90-127 Łódź
tel. 42/635-42-65, fax 42/665-56-87

Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
ul. Matejki 22/26, 90-327 Łódź
tel. 42/635-50-51

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Kościuszki 4
tel. 42/2725175

Wyższa Szkoła Biznesu
i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278
tel. 42/683-44-18

Wyższa Szkoła COSINUS
ul. Wólczańska 81
tel. 42/636 33 66, fax 42/636 41 70
dziekanat@ws.cosinus.pl
www.ws.cosinus.pl

Wyższa Szkoła Edukacji
Zdrowotnej i Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21
tel. 42/678-78-25, fax 42/678-78-24
e-mail:info@wsez.pl
www.wsez.pl

Wyższa Szkoła Finansów
i Informatyki
im. prof. J. Chechlińskiego
ul. Narutowicza 7/9
tel. 42/639 91 19
e-mail:dziekanat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
ul. Rzgowska 17a
tel. 42/275-01-00

Wyższa Szkoła Sportowa
im K. Górskiego
ul. Milionowa 12
tel. 42/254-05-91

Wyższa Szkoła Studiów
Międzynarodowych w Łodzi
ul. Brzozowa 3
tel. 42/689-72-11(12), 684-14-74
www.wssm.edu.pl

Wyższa Szkoła Sztuki
i Projektowania
ul. Targowa 65
tel. 42/678-05-50

Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej
Korporacji Oświatowej
ul. Wólczańska 93
tel. 42/636-51-62

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Słowackiego 114/118
tel. 44/732-74-00 w. 138
www.unipt.pl

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Króla Stefana Batorego
ul. Słoneczna 1
93-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 44/645-21-00
e-mail: rekrutacja@wsh.net.pl
www.wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Planowania
Strategicznego
ul. Słowackiego 20
tel. 784 042 969
e-mail: piotrkow@wsps.pl
www.piotrkow.wsps.pl

SIERADZ

Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna
ul. Mickiewicza 6
tel. 43/828-63-02

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi –
Wydział Zamiejscowy
w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 123
tel. 43/822-80-03

SPOZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

KALISZ

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
tel. 62/ 76 79 520
www.pwsz.kalisz.pl

KRAKÓW

American Business Academy
& Beskidzkie Szkoły
Sztuki Użytkowej
ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
tel: +48 668 165 215
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www.bssu.edu.pl

POZNAŃ

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61/848-70-91(70-92)
www.up.poznan.pl/wrib

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61/848-71-01, fax 61/848-71-02
www.studiawdeche.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. Estkowskiego 6
tel. 61/8504781, fax. 61/8504789
www.wsl.com.pl
e-mail: rektorat@wsl.com.pl
informacje strona XII

PRUSZKÓW

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej
i Turystyki im. Haliny Konopackiej
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków
tel. 22/7595528, 22/7599320 w. 122
e-mail: rekrutacja@wskfit.pl
www.wskfit.pl

WARSZAWA

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
tel. 22/5893600

Akademia Sztuki Wojennej
al. Gen. A. Chruściela 103
tel. 261-813-401
www.akademia.mil.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
tel. 22/5934010

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159
tel. 22/5935010

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Technologii Drewna
ul. Nowoursynowska 166
budynek nr 34
tel. 22/5938510
www.wtd.sggw.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
tel. 22 56 17 624
fax 22 833 07 24
e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl
www. sgsp.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
ul. I. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. 22/5542510, fax 22/5542530
e-mail: studia@biol.uw.edu.pl
www.biol.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji
ul. Podchorążych 20
tel. 22/553-07-00, 553-07-54
e-mail: ipsir@uw.edu.pl
www.ipsir.uw.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel. 22/5540033-35
tel/fax 22/8268599
www.msos.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22/55 24 601
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
www.wpia.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
tel. 22/6310575;
www.wsr.edu.pl