szkoły artystyczne

   
strona główna
Akademia Filmu i Telewizji
Policealna Szkoła Artystyczna
ul. Grochowska 83
tel./fax 22/8406740

Akademia Fotografii
ul. Marszałkowska 3/5
tel. 22/6290920
fax 22/6291330
e-mail: info@akademiafotografii.pl
www.akademiafotografii.pl

Akademia Muzyczna 
im. F. Chopina
ul. Okólnik 2
tel. 22/8277241

Aktywne Studium Plastyczne
Technik Teatralno-Filmowych
ul. Noakowskiego 14
00-666 Warszawa
tel. 022/621 39 65
e-mail: studium@charakteryzacja.pl
www.grafika.edu.pl

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II St.  
im. Krzysztofa Komedy
ul. Brygadzistów 18
tel. 22/3000438
fax 22/3982648

FAM Szkoła Charakteryzacji 
i Makijażu Instytut Francuski
ul. Senatorska 38
tel. 22/8277387
fax 22/8289056

Międzynarodowe Studium Dziewulskich
ul. Wydmińska 4
tel. 022/8533414

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa 
im. R. Turczynowicza
ul. Moliera 2/4
tel. 22/8272592

Ogólnokształcąca Szkoła 
Sztuk Pięknych
ul. Smocza 6
tel./fax 22/8389201

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej
ul. Narbutta 65/71
tel. 22/6462589

Państwowe Ognisko Artystyczne Nowolipki
ul. Nowolipki 9 b
tel. 22/6351960
fax. 22/8876285
e-mail: art_ognisko@ nowolipki.edu.pl
www.nowolipki.edu.pl

Policealna Szkoła Wizażu
i Charakteryzacji MAKE UP STAR
ul. J. Sierakowskiego 9
tel. 22/870-45-67, 726-588-873
e-mail: sekretariat@szkolawizazu.pl
www.szkolawizazu.pl

Policealne Studium Plastyczne COLLAGE
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
tel. 22/8772645, 0601 62 15 07

Policealne Studium Reklamy Handlowej przy Warszawskiej Szkole Reklamy
ul. Szolc-Rogozińskiego 3
tel./fax 22/6442858, 6410406

Policealne Studium 
Rysunku i Ilustracji LABIRYNT
ul. Wesoła 4 (biuro)
05-816 Michałowice
tel. 22/7530107
tel. kom. 0601386542

Studium Sztuk Plastycznych 
i Technik Wizualnych
PROARTES
ul. Jezuicka 4
tel. 22/8313762

Studio Sztuki 
Policealne Studium Zawodowe Plastyczne
ul. gen. J. Zajączka 7
01-518 Warszawa
tel. 22/8396865
tel./fax 22/8699016
e-mail: studiosztuki@studiosztuki.pl
www.studiosztuki.pl

Szkoła Wizażu 
i Charakteryzacji
przy Warszawskiej Szkole Reklamy
ul. Szolc-Rogozińskiego 3
02-777 Warszawa
tel. 22/6442858, 8550050
e-mail: m.baldowska@szkolawizazu.edu.pl
www.szkolawizazu.edu.pl

Warszawska Szkoła Reklamy
Policealne Studium Reklamy Handlowej
Warszawska Akademia Reklamy, Fotografii i Filmu
02-777 Warszawa
ul. Szolc-Rogozińskiego 3
tel. 22/8550050 - infolinia
tel./fax 22/6442858 
- sekretariat
e-mail: 
szkolareklamy@szkolareklamy.pl
www.szkolareklamy.pl