centra sztuki

strona główna
Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski
Jazdów 2, 00–467 Warszawa
tel. 22/628 12 71 wew. 135
info@u-jazdowski.pl
www.u-jazdowski.pl

Mazowiecki Instytut Kultury 
ul. Elektoralna 12 
00-139 Warszawa 
tel. 22 586 42 00 
mik@mik.waw.pl