szkoły policealne

   
   
strona główna
PUBLICZNE

Centrum Kształcenia  
Ustawicznego nr 1
ul. Noakowskiego 6
tel. 22/8256915, 22 8256929

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego
04-062 Warszawa
ul. Grenadierów 30a
tel. 22/8104617
e-mail: ckziu.waw.pl

Medyczna Szkoła 
Policealna nr 2
ul. Rakowiecka 23
tel. 22/8494512, fax 22/8480841

Medyczna Szkoła 
Policealna nr 3
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa
tel./fax 22/6281341

Medyczna Szkoła 
Policealna nr 4
ul. Grenadierów 30 A
tel. 22/8104617, 8104813

Policealna Szkoła Poligraficzna 
Zespół Szkół Poligraficznych 
im. J. Piłsudskiego
ul. Stawki 14
00-178 Warszawa
tel. 22/8319588, fax 22/8311712

Policealne Studium Ekonomiczne
Zespół Szkół nr 5
ul. Szczawnicka 1
tel. 22/8105423, 8105427

Szkoła Policealna Expertus 
ul. Perzyńskiego 10 
22 392 04 60 
www.expertus.edu.pl

Szkoła Policealna nr 18
Zespół Szkół nr 37
im. Agnieszki Osieckiej
al. Stanów Zjednoczonych 24
tel. 22/8713576, 8714536
e-mail: zs37@poczta.onet.pl
www.zs37.waw.pl

Szkoła Policealna nr 21
Zespół Szkół 
im. Gen. S. Grota-Roweckiego
ul. Namysłowska 1
tel./fax 22/6191351

Szkoła Policealna nr 22
Zespół Szkół 
Architektoniczno-Budowlanych
ul. Przyrynek 9
tel./fax 22/8310696

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 
ul. Krasnołęcka 3
00-734 Warszawa
tel. 22/8412362

Zespół Szkół  Stenotypii 
i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16
tel. 22/6205051
www.ogrodowa .edu.pl

niepubliczne

Centrum Usług Edukacyjnych PRYMUS
Policealne Szkoły Zawodowe
ul. Świętokrzyska 18 a
tel. 22/4984522, 0607 330 645

Collegium 
Szkoły Służb Medycznych
ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa
tel. 22 849 6302
e-mail: sekretariat@collegium.com.pl
www.collegium.com.pl 

Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-664 Warszawa
tel. 22/3547630, 503 616 190
sekretariat@psychologia.org
www.psychologia.org

Niepubliczna Policealna Szkoła Samochodowa dla Dorosłych
ul. Jagiellońska 61
tel. 22/6143448, 502279780 

Policealna Szkoła 
Kosmetyczna i Fryzjerska
mgr B. Mydłowskiej
ul. Kaleńska 3
tel. 22/8705429, 4255134 

Policealna Szkoła Rachunkowości
Policealna Szkoła 
Handlowo-Menedżerska
ul. Wiktorska 83/87
tel./fax 22/8446892

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Kawęczyńska 2
tel. 22/2431360, 2452222
www.szkola.cezalfa.pl

Szkoła Wizażu i Charakteryzacji
MAKE UP STAR
ul. Sierakowskiego 9, 03-709 Warszawa
tel. 22 870-45-67 
email: biuro@szkolawizazu.pl
www.szkolawizazu.pl

Prywatna Szkoła Policealna nr 1
ul. Kijowska 3
tel./fax 22/6189692 

Prywatne Policealne 
Studium Zawodowe
ul. Angorska 2
tel./fax 22/6727518 

Studio Sztuki 
Policealne Studium Zawodowe Plastyczne 
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
tel./fax 22/8699016
e-mail: studiosztuki@studiosztuki.pl
www.studiosztuki.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
ul. Podwale 13
00-252 Warszawa
tel. 22 635 61 74
fax 22 635 78 49
e-mail: info@zdz.edu.pl
www.zdz.edu.pl