szkoły dla dorosłych

strona główna
PUBLICZNE

Centrum Kształcenia  
Ustawicznego nr 1
ul. Noakowskiego 6
tel. 22/8256915, 22 8256929

Centrum Kształcenia  
Ustawicznego nr 2
ul. Szczęśliwicka 56
tel. 22/8229895

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego
04-062 Warszawa
ul. Grenadierów 30a
tel. 22/8104617
e-mail: ckziu.waw.pl

Liceum Ekonomiczne 
dla Dorosłych nr 1
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych nr 3
ul. Noakowskiego 6
tel. 22/6258921

Liceum Ekonomiczne 
dla Dorosłych nr 9
ul. Szczawnicka 1
tel. 22/8105423
fax 22/8105428

Liceum Ekonomiczne 
dla Dorosłych nr 10
ul. Stawki 4
tel. 22/8311683, 8315451
fax 22/8319752

Liceum Ekonomiczne 
dla Dorosłych nr 12
ul. Chłodna 36/46
tel. 22/6209344

Liceum Ekonomiczne 
dla Dorosłych nr 7
ul. Kolektorska 9/11
tel. 22/8332868

Liceum Ekonomiczne 
dla Dorosłych nr 8
ul. Szczęśliwicka 42/48
tel. 22/8231436

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych PROGRES
ul. Smolna 13
00-375 Warszawa
tel./fax 22/8279423
tel. 22/8280049

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 
Technikum Chemiczne nr 3
ul. Saska 78
tel. 22/6173374

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nr 13 
ul. Burdzińskiego 4
tel. 22/6192371

XV Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 
ul. Platynowa 1
tel. 22/6202794 

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nr 16
Technikum Budowlane  dla Dorosłych
ul. Górnośląska 31
tel. 22/6280923

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nr 17
Technikum Mechaniczno-Elektroniczne dla Dorosłych nr 3
ul. Gładka 16
tel. 22/8460942

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nr 8
Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych Zaoczne nr 1
ul. Felińskiego 15
tel. 22/8391354

Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
ul. Mieszka I 7
tel. 22/6795439, fax 22/6791669

Szkoła Zasadnicza 
dla Dorosłych
ul. Rzymowskiego 38
tel. 22/8436681

Średnie Studium Zawodowe 
dla Dorosłych
Technikum Poligraficzne 
dla Dorosłych
ul. Stawki 14
tel. 22/8315261

Technikum Elektroniczne 
dla Dorosłych
ul. Kasprzaka 19/21
tel. 22/6328897

Technikum Elektryczne 
dla Dorosłych nr 2
ul. Namysłowska 1
tel. 22/6194367

Technikum Mechaniczne 
dla Dorosłych nr 4
ul. Konińska 2
tel. 22/6626281 do 82

Technikum 
Mechaniczno-Elektryczne 
dla Dorosłych nr 2
Technikum Samochodowe 
dla Dorosłych
ul. Felińskiego 13
tel. 22/8390041

Technikum Odzieżowe 
dla Dorosłych
ul. Kazimierzowska 60
tel. 22/8496074

Technikum Samochodowe 
dla Dorosłych
Al. Jana Pawła II 69
tel. 22/8387021

Technikum Samochodowe 
dla Dorosłych
ul. Hoża 88
tel. 22/6288369

Technikum Zawodowe 
dla Dorosłych nr 3
ul. Złota 58
tel. 22/6201141

NIEPUBLICZNE

Akademia Zdrowia 
– Szkoły Policealne, 
Liceum Profilowane, 
Kursy Zawodowe
ul. Leszno 21
tel. 22/8622960, 22/8622961
fax 22/6311584

AP Eukacja
Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Warszawie,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Warszawie
 ul. Żurawia 24 A
00-515 Warszawa 
tel. 22/696994, 6211557, 506 080 587
www.apedukacja.pl

Centrum Usług Edukacyjnych PRYMUS
ul. Świętokrzyska 18 a
tel. 22/4984522
tel./fax 22/6567006
tel. 0607 330 645

Centrum Kształcenia  
Ustawicznego nr 3
ul. Sołtyka 8/10
tel. 022/8882777
fax 022/8882777 w.28

Licea Ogólnokształcące 
dla Dorosłych EXPERTUS
ul. Kolektorska 9/11
tel./fax 22/4980780
www.licea.expertus.biz

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych nr 3
al. KEN 101
tel. 22/6435338

Liceum Ogólnokształcące
Niepubliczne dla Dorosłych nr 16
ul. Angorska 2
tel. 22/6727518
tel. 0606381371, 0606380370

Liceum Ogólnokształcące
Licea dla Dorosłych
ul. Kaleńska 3
tel. 22/8705429, 4255134

XI Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
ul. Jagiellońska 38
tel./fax 22/6198460

Międzynarodowa Szkoła
Barmanów i Sommelierów
ul. Wspólna 65A
00-687 Warszawa
tel. 22/4255466
fax. 22/6256761
e-mail: sekretariat@msbis.com
www.msbis.com

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nr 9
Technikum Zawodowe 
dla Dorosłych 
ul. Rzymowskiego 38
tel. 22/8436681

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nr 17
ul. Zakrzewska 24
tel. 22/8410066, 8410693 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nr 28 
ul. Stefana Batorego 14
02-591 Warszawa
tel. 22/8753195
tel. 501470260
e-mail: info@kujon.info
www.kujon.info

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nr 57 
ul. Irzykowskiego 1 a
tel. 22/6646193

Niepubliczne Liceum Ekonomiczne 
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nr 38
ul. Tarnowiecka 4
tel. 22/6170540, 0602793732

Niepubliczne Uzupełniające Technikum Samochodowe nr.1 
dla Dorosłych
Niepubliczne Technikum Samochodowe  dla Dorosłych
ul. Jagiellońska 61
tel. 22/6143448, 502279780,  697028672

Prywatne Technikum 
Ekonomiczne nr 6 
dla Dorosłych
ul. Kijowska 3
tel./fax 22/6189692

Prywatne Technikum Uzupełniające 
Gastronomiczne nr 2
ul. Targowa 86
tel./fax 22/8103707, 4240749