teatry

strona główna
Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego, ul. Jazdów 1,
www.instytut-teatralny.pl
tel. 22/501 70 02

OCH-TEATR
ul. Grójecka 65
02-094 Warszawa
Bilety tel. 22 589 52 00
bilety@ochteatr.com.pl
www.ochteatr.com.pl

Teatr Ateneum 
ul. Jaracza 2 
tel. 22/50 28 160 
sekretariat@teatrateneum.pl 

TEATR CAPITOL 
ul. Marszałkowska 115, 
00-102 Warszawa
tel. 22/6202142
www.teatrcapitol.pl

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
tel. 22/ 632 03 70
www.teatrdramatyczny.pl

Teatr Komedia
ul. Słowackiego 19a
Kasa Biletowa
tel. 22/833 68 80

Teatr Lalka
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
Kasa Biletowa
tel. 22/ 656 69 57
e-mail: rezerwacje@teatrlalka.pl

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
Telefoniczna rezerwacja biletów
tel. 22 69 20 604, 69 20 664

Teatr Polonia
Marszałkowska 56
Kasa Biletowa
tel. 22 /622 21 32
bilety@teatrpolonia.pl

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana
ul. Karasia 2
tel./fax 22 8269276
e-mail: bilety@teatrpolski.waw.pl
www.teatrpolski.waw.pl

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
Bilety tel. 22/818 25 16, 818 48 19

Teatr Studio im. S.I.Witkiewicza
pl. Defilad 1, PKiN
[wejście od ulicy Marszałkowskiej]
Dział Edukacji Teatru
www.teatrstudio.pl/edukacja
edukacja@teatrstudio.pl
Magdalena Grabowska
+48 663 770 850

Teatr Wielki – Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
Rezerwacja miejsc
tel. 22/826 50 19