szkoły wyższe, studia podyplomowe

sjw
 
   
strona główna

Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku
ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa
tel. 22 295 07 10
tel.  888 333 585
sekretariat@realizacjadzwieku.edu.pl
www.realizacjadzwieku.edu.pl

Akademia Finansów
i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3
tel. 22/4572300, fax 22/4572303
e-mail: info@vistula.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
tel. 22/5192170, 5192175

Akademia Sztuki Wojennej
al. Gen. A. Chruściela 103
tel. 261 813 401
www.akademia.mil.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
tel. 22/5893600
www.aps.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych
ul. Krakowskie Przedmieście 5
tel. 22/3200200 (centrala)

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego
ul. Marymoncka 34
tel. 22/8347667, 8340431 w. 330, 268

Centrum Europejskie
Uniwersytetu Warszawskiego
al. Niepodległosci 22
tel./fax 22/5533301

Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
tel. 22/5693700, fax 22/5693712
dyrektor@cmkp.edu.pl
www.cmkp.edu.pl

Centrum Studiów
Latynoamerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Smyczkowa 14.
tel./fax 22/5534209

Collegium Civitas
pl. Defilad 1, PKiN XII p.
tel. 22/6567187
www.civitas.edu.pl

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
ul. Moniszki 1A
00-014 Warszawa
tel. 608 800 591
bos@humanum.pl
www.humanum.pl

COLLEGIUM MEDICUM
Wyższa Szkoła Służb Medycznych
ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa
tel. 22/849 63 02
e-mail: sekretariat@cwssm.edu.pl
www.cwssm.edu.pl

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa 
www.warszawa.eust.pl
Prawo 
tel. 577 354 600
s.stankiewicz@eust.pl
Zdrowie Publiczne
tel. 22/4903655, 784 910 547
warszawa@eust.pl

Europejska Uczelnia
Społeczno-Techniczna
Wydział Nauk Społeczno
-Medycznych w Warszawie
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel. 22 299 58 41, 22 490 36 55
696 086 465, 784 910 547
dziekanat@eust.pl,
warszawa@eust.pl
wwww.waw.eust.pl
informacje strona XI

Europejska Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
tel. 22/6199011

Europejska Uczelnia w Warszawie
ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
tel. 22 371 03 30
e-mail:zapisy@eu.edu.pl

Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
tel. 22/6080100

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Al. Jerozolimskie 148 Atrium Reduta 
02-326 Warszawa
tel. 22/8865012
rekrutacja@lingwistyka.edu.pl
www.lingwistyka.edu.pl

Pedagogium
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa
tel. 22/3389898
e-mail: informacja@pedagogium.pl
www.pedagogium.pl

Politechnika Warszawska
Ośrodek Kształcenia
na Odległość OKNO
pl. Politechniki 1, pok. 324
tel. 22/6607770

Politechnika Warszawska
Wydział Administracji
i Nauk Społecznych
ul. Plac Politechniki 1
tel. 22/2346417, 2345958
e-mail:ans@ans.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik
Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19 pok. 110
tel. 22/2347497
e-mail: dziekanat@elka.pw.edu.pl
www.elka.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
Al. Armii Ludowej 16
tel. 22/8255937

Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
tel. 22/2345779
tel./fax 22/6257351

Politechnika Warszawska
Wydział Transportu
ul. Koszykowa 75
tel. 22/2347364

Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75
tel. 22/234 76 60

Polsko-Japońska Akademia Technik
Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
tel. 22/5844500, fax 22/5844501
e-mail: pjatk@pja.edu.pl
www.pja.edu.pl

Prywatna Wyższa Szkoła
Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
tel: 22 5592105
rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Społeczna Akademia Nauk
ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22/6563616
www.warszawa.san.pl

Szkoła Biznesu Politechniki
Warszawskiej, Studia MBA
ul. Koszykowa 79
tel. 22/6607089

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska
ul. Nowoursynowska 159
tel. 22/5935010

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ekonomiczny
ul. Nowoursynowska 166
tel. 22/5934010

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Socjologii i Pedagogiki
ul. Nowoursynowska 166
budynek 4
tel. 22/5934710, fax. 5934701
e-mail: dwns@sggw.pl
www.wns.sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Żywienia Człowieka
i Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159
tel. 22/5937010

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Technologii Drewna
ul. Nowoursynowska 166
budynek nr 34
tel. 22/5938510
www.wtd.sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki
ul. Nowoursynowska 159
tel. 22/5937210

Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległości 162
tel. centrala 22/5646000

Szkoła Główna
Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
tel. 22 56 17 624
fax 22 833 07 24
sgsp@sgsp.edu.pl
www. sgsp.edu.pl

Szkoła Wyższa
im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zarządzania
i Nauk Społecznych
ul. Chełmska 21a,
00-724 Warszawa
tel. 228 512 890

Szkoła Wyższa
Przymierza Rodzin
ul. Grzegorzewskiej 10
tel./fax 22/6440797

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
ul. Świeradowska 43
tel.22/5435555 centrala
www.lazarski.edu.pl

Uczelnia Medyczna 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie
Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa
tel. 22/7034383, 22/7034388
rekrutacja@uwmsc.pl
www.uczelniamedyczna.com.pl

Uczelnia Techniczno-Handlowa
im. H. Chodkowskiej
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
tel. 22 539 19 00
e-mail: uczelnia@uth.edu.pl
rekrutacja@uth.edu.pl

Uczelnia Warszawska
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Łabiszyńska 25
tel. 22/8145439

Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
tel. 22/5618933

Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji
ul. Podchorążych 20
tel. 22/5530700, 5530754
e-mail: ipsir@uw.edu.pl
www.ipsir.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Matematyczno-
Przyrodniczych
ul. Żwirki i Wigury 93
tel. 22/5540715-16

Uniwersyteckie Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel. 22/5540033-35
tel./fax 22/8268599
www.msos.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Studium Europy Wschodniej
Pałac Potockich pok. C10
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. 22/5522555
e-mail: studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział „Artres Liberales”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel./22/5520227, 5520131
wew. 226, 227
www.al.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
ul. I. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. 22/5542510, fax 22/5542530
e-mail: studia@biol.uw.edu.pl
www.biol.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
tel./22/8220211

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
tel. 22/5532000
www.fuw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Katedra Języków Specjalistycznych
ul. Szturmowa 4
tel. 22/5534208

Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki Informatyki
i Mechaniki
ul. Banacha 2
tel. 22/5544217
www.mimuw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Długa 44/50
tel. 22/8313201, 8311119
e-mail: wne@wne.uw.edu.pl,
rekrutacja@wne.uw.edu.pl
www.wne.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny
Szkoła Języków
Wschodnich
ul. Oboźna 7 lok. 7
tel. 22/5520937
www.sjw.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.22/5520428, 5521100
www.polon.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
www.wpia.uw.edu.pl

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa 
ul Siedmiogrodzka 3a
01-204 Warszawa
tel. 22/8623224
tel. 795 990 822
rekrutacja@wsz-sw.edu.pl
www.wsz-sw.edu.pl

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
tel. 22/4896452, 4896400

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna
im. Bolesława Prusa
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
tel. 22 690 890 760
e-mail: rekrutacja@wwsh.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Rekrutacja: 22/5720998
e-mail: rekrutacja@wum.edu.pl
http://rekrutacja-info.wum.edu.pl
www.wum.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa
ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939,
261 837 956
fax. 261 837 938
rekrutacja@wat.edu.pl,
www.wat.edu.pl

Wszechnica Polska
Szkoła Wyższa TWP
pl. Defilad 1 (PKiN), VIII p.
tel. 22/6566256
www.wszechnicapolska.edu.pl

Wydział Warszawski
Staropolskiej Szkoły Wyższej
ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa
tel. 517 200 281
www.stsw.edu.pl

Wyższa Szkoła
Administracyjno-Społeczna
ul. Grochowska 346/348
tel./fax 22/6191480

Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa i Ochrony
ul. gen. J. Zajączka 7
01-518 Warszawa
tel. 22/8565206
rekrutacja@wsbio.waw.pl
www.wsbio.waw.pl

Wyższa Szkoła Ekologii
i Zarządzania
ul. Olszewska 12,
00-792 Warszawa
tel. 22 825 80 34/35
fax. 22 825 80 31

Wyższa Szkoła Informatyki
Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami PAN
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. 22/3486544
rekrutacja@wit.edu.pl
www.wit.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki,
Zarządzania i Administracji
w Warszawie
ul. Meksykańska 6
03-948 Warszawa
tel. 22/6161566, fax 22/6725963

Wyższa Szkoła Mazowiecka
w Warszawie
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel. 662 215 628
dziekanat@wsmw.edu.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
tel. 22/5900730,
fax 22/8180052

Wyższa Szkoła Promocji,
Mediów i Show Businessu
Pl. Defilad 1,
XVII piętro,
00-901 Warszawa
tel. 22 656 65 04
fax 22 656 65 01

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
tel. 22/6310575,
www.wsr.edu.pl

Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowych
i Amerykanistyki
Aleje Jerozolimskie 81,
piętro XIII
02-001 Warszawa
tel. 22 100 90 10, fax 22 100 90 11
sekretariat@wssmia.edu.pl

Uczelnia Społeczno-Medyczna
w Warszawie
ul. Kaleńska 3
tel. 518 957 332

Wyższa Szkoła Turystyki
i Języków Obcych w Warszawie
al. Prymasa Tysiąclecia 38
01-242 Warszawa
tel./fax. 22/6249560

Wyższa Szkoła Zarządzania
Personelem w Warszawie
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
tel. 22 644 99 11
www.wszp.edu.pl

Wyższa Szkoła Zawodowa
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
ul. Podwale 13
tel. 22/6355009,
fax 22/6357362

SPOZA WARSZAWY

BYDGOSZCZ

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, 
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
tel.  52 374 97 67 
whibz@utp.edu.pl
www.whbz.utp.edu.pl

Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, 
ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
tel. 52/3749050,
dzwtiich@utp.edu.pl

KONIN

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63/249-72-37
e-mail: rekrutacja@konin.edu.pl
www.pwsz.konin.edu.pl

KRAKÓW

American Business Academy
Beskidzkie Szkoły Sztuki
Użytkowej
ul. św. Filipa 23/3,
31-150 Kraków
tel: +48 668 165 215
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www.bssu.edu.pl

ŁÓDŹ

Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
ul. Matejki 22/26
90-327 Łódź
tel. 42/635-50-51

PŁOCK

Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
tel. 24 367 21 00
e-mail: promocja@pw.plock.pl
www.pw.plock.pl

POZNAŃ

Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61/ 829 46 92
faks: 61/829 46 90
dziewfpk@amu.edu.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
tel. 61/8504781
fax. 61/8504789
www.wsl.com.pl
ektorat@wsl.com.pl

PRUSZKÓW

Wyższa Szkoła
Kultury Fizycznej i Turystyki
im. Haliny Konopackiej
ul. Andrzeja 1
05-800 Pruszków
tel. 22/7599320
rekrutacja@wskfit.pl
www.wskfit.pl

RADOM

Europejska Uczelnia
Społeczno-Techniczna
ul. Wodna 13/21
26- 600 Radom
tel. 48 344 00 55
dziekanat@eust.pl

SIEDLCE

Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
ul. Konarskiego 2,
nr tel. 25 643 19 20
e-mail: rektor@uph.edu.pl
www.uph.edu.pl

SKIERNIEWICE

Wyższa Szkoła
Ekonomiczno-Humanistyczna
ul. Mazowiecka 1B
tel. 46/8321161, 62,
fax 46/8349091

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Skierniewicach
ul. Batorego 64C
tel. 46/834-40-00,
fax 46/834-40-08
www.pwsz.skierniewice.pl