szkoły wyższe

   
strona główna
GNIEZNO

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa
„Milenium”
ul. Pstrowskiego 3a
tel. 61/425-75-70

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 38
tel. 61/424-29-42

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu – Instytut Kultury
Europejskiej w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 5-7
tel. 61/423-70-00
www.ike.amu.edu.pl

KALISZ

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz
tel. 62/ 76 79 500
www.pwsz.kalisz.pl

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Pedagogiczno
-Artystyczny w Kaliszu
ul. Nowy Świat 28-30
tel. 61/8296436

Wyższa Szkoła Finansów
i Informatyki
im. prof. J. Chechlińskiego
w Łodzi
Wydział Ekonomii
ul. Widok 96A
62-800 Kalisz
tel. 62/753-56-53
e-mail: kalisz@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl

KONIN

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63/249-72-00
www.pwsz.konin.edu.pl

Wyższa Szkoła Kadr
Menedżerskich
ul. Zagórowska 3a
tel. 63/249-15-15
dziekanat@wskmkonin.edu.pl
www.wskmkonin.edu.pl

Wyższa Szkoła
Pedagogiczno-Techniczna
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
tel. 63/245-70-08
dziekanat@wspt.pl
www.wspt.pl

LESZNO

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. J. A. Komeńskiego
w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
tel. 65/529-60-60

Wyższa Szkoła Humanistyczna im.
Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Lesznie
ul. Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno
tel. 65/529-47-77, 529-92-62
tel./fax 65/529-35-20

PIŁA

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. St. Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
tel. 67/352-26-00
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Pl. Konstytucji 3 Maja 8
tel. 67/3490255

POZNAŃ

Akademia Muzyczna
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Święty Marcin 87
tel. 61/856-89-00

Akademia Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego
ul. Królowej Jadwigi 27/39
tel. 61/ 835-50-00

Collegim Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61/2711000
e-mail: info@cdv.pl
http://www.cdv.pl

Politechnika Poznańska
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
tel. 61/665-35-37

Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn
i Zarządzania
ul. Piotrowo 3
tel. 61/665-23-62, 655-23-63

Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
tel. 61/665-24-13
www.bis.put.poznan.pl

Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
ul. Piotrowo 3a
tel. 61/665-25-41, 665-25-39
www.fee.put.poznan.pl

Politechnika Poznańska
Wydział Fizyki Technicznej
ul. Nieszawska 13A
60-965 Poznań
tel. 61/665-31-60,
fax: 61/665-32-01
e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl
www.phys.put.poznan.pl

Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Strzelecka 11
tel. 61/665-33- 74, fax 61/665-33-75
www.fem.put.poznan.pl

Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych
i Transportu
Dziekanat Studiów Stacjonarnych
ul. Piotrowo 3,
tel. 61/ 665-23-57
tel. 61/ 665-27-13
www.fwmt.put.poznan.pl
informacje strona V
artykuł strona 11

Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej
ul. Piotrowo 3
tel. 61/665-23-51, 665-23-52
School of Form „Wzornictwo”
ul. Głogowska 18
60-734 Poznań
tel. 61 869-20-23
e-mail: info@sof.edu.pl

Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
tel. 61/855-25-21
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
tel. 61/829-40-00

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Instytut Archeologii
Collegium Historicum
ul. Umultowska 89D
tel. 61/829 1406
www.archeo.amu.edu.pl
e-mail:ipuam@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Instytut Językoznawstwa
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. 61/ 829-36-63
email: inling@amu.edu.pl
www.ij.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w PoznaniuInstytut Konfucjusza
ul. 28 czerwca 1956 nr198
61-485 Poznań
tel. 61 829-29-82
kongzi@amu.edu.pl
www.konfucjusz.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Instytut Wschodni
ul.Umultowska 89D
tel. 61/8291448
www.iw.amu.edu.pl
e-mail:iwuam@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Wydział Anglistyki 
al. Niepodległości 4
tel. 61/829-35-06
e-mail:anglistyka@wa.amu.edu.pl
www.wa.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Biologii
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
tel.61/829-55-56
fax:61/829-56-36
biologia@amu.edu.pl
www.biologia.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
ul. Aleksandra Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 829 46 92
fax. 61 829 46 90
dziewfpik@amu.edu.pl
www.wfpik.amu.edu.pl

Uniwersytetim. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85
tel. 61/829-52-02

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89D
tel. 61/8291359
www.wydzial.historyczny.amu.edu.pl

Uniwersytetim. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89 A
61-614 Poznań
tel. 61/829-66-25
www.wnpid.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych
al. Szamarzewskiego 89c 
60-568 Poznań 
wns@amu.edu.pl
www.wns.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
Collegium Iuridicum
ul. Św Marcin 90
61-809 Poznań

Collegium Iuridicum Novum
al. Niepodległości 53
61-714 Poznań
tel. 61/829-3142, 3143
uamprawo@amu.edu.pl
www.prawo.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89,
60-568 Poznań
tel. 61/829-23-31
fax 61/829-21-11
e-mail: wse@amu.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
al. Niepodległości 10
tel. 61/856-90-00

Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
ul. Fredry 10
tel. 61/854-60-00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61/8487146

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61/846-67-40

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny
ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61/848-70-98, fax 61/848-70-99

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61/848-75-25, 848-71-05
tel. 61/848-70-51

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61/848-70-91(70-92)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61/848-71-01, fax 61/848-71-02

Uni Terra
Wyższa Szkoła w Poznaniu
ul. Prądzyńskiego 53
tel. 61 833 05 30
e-mail: dziekanat@wsuniterra.pl
www.wsuniterra.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. E. Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
tel. 61 851 05 18
tel. rekrutacja 61 670 33 11
www.wsb.net.pl

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
61-473 Poznań
ul. Grabowa 22
tel. 61/832-77-76
rekrutacja@wseit.edu.pl
www.wseit.pl

Wyższa Szkoła
Hotelarstwa i Gastronomii
ul. Nieszawska 19
tel. 61/871-15-30

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania
ul. św. Czesława 6
tel. 502 297 541

Wyższa Szkoła
Zarządzania i Bankowości
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
tel. 61/8351511

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. 61/850-47-81, fax 61/850-47-89
www.wsl.com.pl
e-mail: rektorat@wsl.com.pl

ŚRODA WIELKOPOLSKA

Wielkopolska Wyższa Szkoła
Społeczno-Ekonomiczna
ul. Surzyńskich 2
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61/222-45-56

SPOZA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ŁÓDŹ

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
ul. Żeromskiego 116,
90-924 Łódź
tel. 42 631 31 03

Politechnika Łódzka
Wydział Technologii
Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. 42/631 33 01
www.style.p.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki Wydział
Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych
ul. Składowa 43,
90-127 Łódź
tel. 42/63 54 265

WARSZAWA

Akademia Sztuki Wojennej
al. Gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
tel. 261-813-401
www.akademia.mil.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji
ul. Podchorążych 20
tel. 22/553-07-00, 553-07-54
e-mail: ipsir@uw.edu.pl
www.ipsir.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
www.wpia.uw.edu.pl

Wojskowa AkademiaTechniczna
00-908 Warszawa
ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939,
261 837 956, fax. 261 837 938
rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl